Temetés

temetesA temetés nem esemény, hanem egy szertartás, és így rendkívül fontos eleme a gyász folyamatának. Ilyenkor az élő végső búcsút vesz a halottól. A koporsóra kerülő föld véglegessé és egyszersmind valóssá teszi az elválást. Sokakban csupán a temetéskor realizálódik, hogy a szeretett embert többé már nem láthatja viszont. A temetési szertartás íratlan szabályait azonban sokan még mindig nem merik áthágni. Merjünk feltenni kérdéseket, merjük megkérdőjelezni a hagyományokat!

Temetés, hogy mi hangozzék el egy temetésen, mit mondjon a lelkész, azt nyilván neki kell a kapott információk alapján eldönteni. De biztos, hogy semmi olyat nem szabad mondani, ami nem igaz. A másik biztos, hogy abból, ami igaz, sem kell mindent elmondani. Mondhatnám, hogy megfelelő diplomáciai érzékkel kell az információk között válogatni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy nem kell a gyászolók igényeit kielégíteni azzal, hogy egekbe dicsérjük az elhunytat. Ember volt, és mint minden embernek, neki is voltak hibái, erről vagy szólunk, vagy nem. Temetésen nem a halottról beszélünk, de nem is úgy, mintha ott sem volna. Persze ez vezethet néha hiányérzethez. Amiről viszont mindenképpen szólnunk kell, az az evangélium, a Jézusról szóló jó hír. Az, hogy felelősséggel tartozunk az életünkért, és van számonkérés. De van bűnbocsánat is, amely Jézus kereszthalála által mindenkié, aki igényli és elfogadja.

Temetés, erősen kihat a modern életmód a temetkezési szokásainkra. Különösen a fővárosban és nagyobb városokban kezdenek megváltozni az elhunytakkal kapcsolatos megemlékezési szokások: kevésbé kőbe vésettek a tradíciók. Ugyanakkor a temetéshez kapcsolódó információk jobb ismerete sokszor felesleges kiadásoktól mentheti meg a gyászolókat.

Legtöbbet keresett szavak: temetés, temetkezés, hamvasztás, somogy temetkezés, koporsó, urna árak