Teendők elhalálozás esetén

A halál bekövetkeztét halottvizsgálattal kell megállapítani. Mivel a haláleset bárhol megtörténhet ebből következően az ügyintézés is esetenként eltérő, vagyis az elhalálozás helyszíne befolyásolja a tennivalókat.

Egészségügyi intézményben bekövetkezett halálozás esetén

Az elhalálozás helye szerinti osztályt (belgyógyászat, kardiológia, neurológia, stb.) szükséges felkeresnie ahol megkapja az elhunyt személyes tárgyait, személyi igazolványát és a zárójelentést. Amennyiben a boncolás mellőzését szeretné kérni, szintén itt kell kitöltenie a kórház által alkalmazott formanyomtatványt.

Ezt követően a temetés ügyintézése érdekében be kell fáradnia a temetkezési irodánkba ahol munkatársunk atbeszéli Önnel az ilyenkor szükséges teendőket amely alapján megszervezzük a temetési vagy hamvasztási szertartást.

Lakáson történt elhalálozás esetén

Első lépésként értesíteni kell a háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost és Ők állapítják meg a halál beálltát, végzik el a halottvizsgálatot és állítják ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Amennyiben a halál tényét megállapító orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát, akkor kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat a területileg illetékes egészségügyi intézménybe melynek költsége az OEP-et terheli.

Ha az orvos megállapította a halál okát, akkor intézkedhet az elhunyt elszállításáról, de köteles a hozzátartozó beleegyezését kérni a szolgáltatást elvégző temetkezési cég megbízását illetően.Ezután kell felvenni a kapcsolatot irodánkkal és ellátogatni temetkezési irodánkba, hogy a temetés vagy hamvasztás szervezése megtörténjen.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról. ( itt olvasható )

Közterületen bekövetkezett halálozás esetén

Ebben az esetben a Rendőrség gondoskodik az elhunyt elszállításáról. A szállítás helye attól függ, hogy a halottvizsgálatot végző orvos meg tudja-e állapítani a halál okát és ki tudja-e zárni az idegenkezűséget. Ezen tények birtokában rendelik el szállítást halottasházba, kórházba vagy igazságügyi intézménybe. Ha a halálozást hatósági eljárás keretében vizsgálja tovább a Rendőrség, úgy a temetés későbbi lebonyolításához szükséges lesz beszerezni a Rendőrségtől az úgynevezett temetési engedélyt. Természetesen irodánk ilyen esetekben is intézkedik a megfelő iratok beszerzéséről, így Önnek ezzel nem kell foglalkoznia.

Külföldön történt halálozás esetén

Külföldi elhalálozás esetén a fentiek mellett egyéb, speciális engdélyekre is szükség van az elhunyt Magyarországra történő szállításához. A szükséges dokumentumok országonként eltérőek lehetnek, de általánosságban elmondható, hogy a halotti anyakönyvi kivonat, a helyi tisztiorvosi szolgálat engedélye illetve a magyarországi konzulátus szállítási engedélye nélkülözhetetlen a hazaszállítás megkezdéséhez.

Irodánk felkészült munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére ilyen esetekben is és vállalják a fent felsorolt ügyintézések elvégzését illetve megszervezik a szállítást a költségek minimálisan tartása mellett.

Szükséges iratok

A temetési folyamat lebonyolításakor az alábbi dokumentumokra lesz szükség. Abban az esetben ha valamelyik szükséges irat nincs a megrendelő birtokában, úgy irodánk a beszerzésében segítségére lesz. A hamvasztás vagy a temetés ügyintézése az iratok beszerzésével párhuzamosan is történhet.

Amennyiben még nincs halotti anyakönyvi kivonat

Halottvizsgálati bizonyítvány:

 • kórházban történt halálozás esetén a kórház állítja ki
 • lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki
 • Halálozási lap
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya (ha rendelkezésre áll)
 • Érvényes útlevél (ha rendelkezésre áll)
 • 2001 után kiállított kártya alakú jogosítvány (ha rendelkezésre áll)

Családi állapotot igazoló okirat:

 • házasság esetén az elhunyt házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált családi állapot esetén a válási végzés

Amennyiben rendelkezésre áll a halotti anyakönyvi kivonat

Halottvizsgálati bizonyítvány:

 • kórházban történt halálozás esetén a kórház állítja ki
 • lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki

Halotti anyakönyvi kivonat

 

Egyéb általános információk

 

Temetés

A temetés nem esemény, hanem egy szertartás, és így rendkívül fontos eleme a gyász folyamatának. tovább...

Hamvasztás

A hamvasztás és ezáltal a hamvasztásos temetés napjainkra a legelterjedtebb temetési formává vált. Köszönhető ez azoknak a folyamatoknak, tovább...

Somogy temetkezés

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén. tovább...

 

Legtöbbet keresett szavak: temetés, temetkezés, hamvasztás, somogy temetkezés, koporsó, urna árak