Hamvasztás

opusz aranyozott kehely feherA hamvasztás és ezáltal a hamvasztásos temetés napjainkra a legelterjedtebb temetési formává vált. Köszönhető ez azoknak a folyamatoknak, amik segítették és egyben előidézték a hamvasztási szolgáltatás, mint lehetőség elterjedését. Ilyenek például, hogy mára nagyon sok hamvasztóüzem, vagyis krematórium van Magyarország területén. Sok család dönt úgy, hogy az elhunyt hamvait haza viszik otthonukba, vagy temetőn kívül helyezik el.

Ki hamvasztható?

Az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 38. § (1) bekezdésében leírtak alapján az az elhunyt hamvasztható el, akinek a személyi azonosságát egyértelműen be lehet azonosítani és a Halottvizsgálati Bizonyítvány 22. pontja szerint a holttest hamvasztható. Ugyanezen törvény 38. § (4) pontja kifejezetten megtiltja az ismeretlen holttest hamvasztását. Nem hamvasztható az elhunyt, ha a haláleset körülményeit hatósági eljárás vizsgálja és az eljáró szerv – általában a Rendőrség – nem ad rá engedélyt a holttest további vizsgálatának lehetősége miatt. Külföldi állampolgár holtteste sem hamvasztható, csakis az állampolgársága szerinti ország külképviseletének, ennek hiányában az utolsó lakhelye szerint illetékes hatóság – Járási Népegészségügyi Hivatal - engedélye szükséges, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik. Minden egyéb helyzetben magyar állampolgár holtteste elhamvasztható.

Hol hamvasztható?

Röviden, bármelyik engedéllyel rendelkező, Magyarország területén található vagy külföldi hamvasztóüzemben. Az 1999. évi XLIII. törvény 32. § (2) pontjaszerint az elhunytat a legközelebbi hamvasztóüzembe kell szállítani és ott elhamvasztani. Kivételt képez ha, az eltemettető egy másik hamvasztóüzemet jelöl meg, vagy ha a legközelebbi hamvasztóüzemben a szállítás és a hamvasztás együttes díja magasabb a távolabbi üzembe való szállítás és hamvasztás együttes díjánál. Elhunyt magyar állampolgár holtteste külföldön is elhamvasztható.

Mikor hamvasztható?

Az elhunyt a Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése és átadása után azonnal hamvasztható. Ez azt jelenti, hogy a halott vizsgálatot végző orvos döntése alapján akár azonnal – ha egyértelműen megállapítható a halálok és nincs idegenkezűségre utaló jel, vagy a kórboncolás elrendelése és annak elvégzése után az elhunyt holtteste elszállítható a hamvasztóüzembe és ott megtörténhet a hamvasztás. A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (2) pontja szerint „A halottat - hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.”

Hamvasztóüzembe történő halottszállítás

Az 1999. évi XLIII. törvény 35. § (1) pontja szerint holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet. 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 43.§ (5 ) pontja szerint a hamvasztás céljára történő szállításhoz - ha a szállítás az elhalálozástól számított 120 órán belül megtörténik - fedéllel ellátott hamvasztó koporsó alkalmazható. Halottat szállítani csak felöltöztetve vagy lepedővel lefedve szabad, erről a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 42. § (6) pontja rendelkezik. Ez a kitétel nem csak a kórházban elhalálozott elhunytakra vonatkozik, hanem a lakáson bekövetkezett halottakra is.

Elhunyt azonosítása

A hamvasztóüzem adminisztrátor munkatársa a Halottvizsgálati Bizonyítvány alapján azonosítja az elhunytat. Ezt a műveletet különösen nagy gonddal és odafigyeléssel végzi el a halott átvevője, mivel az esetleges adatok eltérése esetén az elhunyt átvételét és krematóriumba történő befogadását megtagadja a halottszállítást végzőtől. A dokumentum adatait összeveti az elhunyt két ellentétes végtagjára felhelyezett azonosító űrlappal, amiken ugyan azon adatoknak kell szerepelni - melyek tartalmazzák az elhunyt nevét, születési idejét, elhalálozásának helyét és idejét.

Ismeretlen holtest nem hamvasztható el!

A krematóriumba befogadott elhunyt egy egyedi azonosító sorszámot kap, amely végigkíséri az elhunyt útját a halotthamvasztóban. Ez az úgynevezett hamvasztási sorszám. A hamvasztási sorszám megtalálható egy éghetetlen anyagból készült azonosító lapkán, melyet az elhunyt mellé, a koporsó fejrészébe helyeznek el. A koporsó külső oldalán, szintén a fejrésznél, és a Halottvizsgálati Bizonyítvány bal felső sarkánál felragasztásra kerülnek az ugyanezen sorszámot tartalmazó matricák.

Az adatok egyezése esetén az átvett halottat hamvasztásig hűteni kell. Az átadás-átvétel megtörténtét követően az adminisztrátor másolatot készít a Halottvizsgálati Bizonyítványról, az eredeti példányt köteles visszajuttatni a hozzátartozó részére. Az elhunyt adatait, a hozzárendelt hamvasztási sorszám alapján rögzíti, az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartó könyvben, majd az átvett dokumentumokat, egy az elhunyt nevére kiállított borítékban elhelyezi, melyet átad a hamvasztó mester részére. A hamvasztóüzemi adminisztrátor a hamvasztások határidejét figyelembe véve hamvasztási sorrendet készít, melytől a hamvasztó-mester nem térhet el. Az átvett elhunytat a hamvasztó-mester, aki ettől a pillanattól felelős az elhunytért, vagy a tetemhűtőbe helyezi el, vagy azonnal a hamvasztó kemencéhez szállítja.

Legtöbbet keresett szavak: temetés, temetkezés, hamvasztás, somogy temetkezés, koporsó, urna árak